OM >

  Udfordringer vi står overfor

VIL VERDEN TILLADE DET KINESISKE KOMMUNISTPARTI AT DIKTERE KUNSTEN?

MED BASE I NEW YORK BLEV SHEN YUN PERFORMING ARTS etableret af Falun Dafa-udøvere i 2006. Kompagniets mission er at bruge scenekunsten til at genoplive essensen af kinesisk kultur – traditionelt betragtet som en guddommeligt inspireret civilisation. Da KKP officielt er et ateistisk regime, frygter styret den ytringsfrihed, denne kunstnergruppe nyder godt af i Vesten.

I 1999 indledte Kinas Kommunistiske Parti (KKP) en forfølgelseskampagne mod Falun Dafa, en meditationsdisciplin baseret på principperne sandhed, godhed og tolerance (hvad er Falun Dafa?). Mens Falun Dafa-udøvere i Kina fortsat udsættes for grusom mishandling, har partiet udvidet sin forfølgelse uden for Kina. Dette omfatter chikane mod Shen Yun, som vi vil undersøge nærmere i denne artikel.

Hvorfor ville KKP chikanere Falun Dafa-udøvere uden for Kina? Hovedformålet er at forhindre dem i at afsløre den tragiske virkelighed om forfølgelsen til omverden – men det er ikke den eneste grund. Partiet forsøger også at infiltrere det vestlige samfund for at manipulere det internationale samfunds opfattelse af Falun Dafa. Her er nogle af de vigtigste kanaler KKP bruger:

 • “Vi håber, at alle her følger ambassadens instrukser” – sagde den kinesiske ambassadør i Canada, Mei Ping, til studenterforeningsrepræsentanterne.
  KINESISKE STUDENTERFORENINGER: På universiteter verden over er kinesiske studenterforeninger under direkte tilsyn af kinesiske ambassader og konsulater, og modtager økonomisk støtte fra dem. Studenterforeningsrepræsentanter fungerer som talsmænd for ambassaderne og udfører jævnligt opgaver på KKP’s befaling, som f.eks. misinformationskampagner.
 • Den kinesiske generalkonsul ved et lokalt forretningsmøde i New York.
  KINESISKE ERHVERVSSAMMENSLUTNINGER: Lokket af udsigten til økonomiske fordele, er visse kinesiske erhvervssammenslutninger i udlandet blevet underlagt de kinesiske ambassaders kontrol og træffer forskellige foranstaltninger på det kommunistiske regimes vegne. Et typisk eksempel var en række hadforbrydelser, der fandt sted mod Falun Dafa-udøvere i New Yorks Flushing-kvarter i 2008: ved ét tilfælde var den kinesiske generalkonsul til stede og opildnede til had og instruerede personligt folk i at chikanere andre, hvilket førte til fysiske angreb mod lokale beboere, der udøvede Falun Dafa.
 • Fra syndebuk til propagandaredskab: Under Kulturrevolutionen kaldte KKP Konfutse “Den allerstørste bastard.”
  KONFUTSE-INSTITUTTER: Konfutse-institutterne er et af KKP’s vigtigste oversøiske propagandainitiativer. Regimet leder i øjeblikket over 300 institutter i 93 lande, og planlægger at nå 1.000 institutter i 2020. Konfutse-institutterne, der officielt er tilknyttet kommunistpartiet, hævder at være uddannelsessteder for læring og kulturel udveksling, mens de i virkeligheden er en vigtig del af regimets løft af sit offentlige image. I disse institutioner i Vesten er det KKP der afgør, hvad der skal undervises og hvad der ikke skal. Disse skoler har vist sig at være en platform for indoktrinering af studerende med partiets version af historie, kultur og aktuelle anliggender, mens man undgår at nævne menneskerettighedskrænkelser, massakrer og etniske udrensninger.

I. KKP’S SYSTEMATISKE FORSØG PÅ AT SABOTERE SHEN YUN

Siden Shen Yuns begyndelse, har kompagniet været nødt til at overvinde KKP’s indblanding, idet partiet ændrer sine sabotagestrategier hvert år:

DET FØRSTE ÅR

I det nystartede Shen Yun’s første år, udsendte KKP 60 udøvende kompagnier for at konkurrere med Shen Yun rundt om i verden, i et forsøg på at gøre det umuligt for Shen Yun at overleve økonomisk. Men da publikum kom i direkte kontakt med autentisk kinesisk kultur, voksede Shen Yuns popularitet og omdømme hurtigt.

DET ANDET ÅR

Under Shen Yuns anden turné, krævede KKP at alle udøvende trupper skulle deltage i deres kampagne for at konkurrere mod Shen Yun, så alle der kunne optræde skulle rejse til udlandet. Hovedformålet var at underbyde Shen Yun. Ofte blev konkurrerende forestillinger sat op på den anden side af gaden af Shen Yuns teater på selvsamme datoer. Igen blev resultatet mange mislykkede forsøg og spild af nationale ressourcer.

DET TREDJE ÅR

Under Shen Yuns tredje verdensturné sendte KKP ikke kun mange trupper, men beordrede også sine ambassader og konsulater over hele verden til at presse teatrene. Dets repræsentanter ringede og skrev til samt besøgte teatre i USA, Asien og Europa, og anmodede dem indtrængende om ikke at underskrive kontrakter med Shen Yun eller annullere eksisterende aftaler. De gik så langt som til at true med, at hvis teaterlederne ikke fulgte trop, ville landets politiske og økonomiske forbindelser med Kina lide skade. I frie lande blev dette for det meste betragtet som en spøg. Kontrakterne blev stort set aldrig annulleret, og denne strategi slog også fejl.

DET FJERDE ÅR

Under Shen Yuns fjerde turné, forsøgte KKP sig med en ny taktik – at få folk til at udgive sig for at være Falun Dafa-udøvere. Disse mennesker sendte breve med uklart og meningsløst indhold til teatrene for at give spillestederne et negativt indtryk af Shen Yun og Falun Dafa. På det tidspunkt havde teatrene imidlertid allerede arbejdet sammen med Shen Yun i flere år, og vidste nøjagtigt hvad Shen Yun og Falun Dafa handlede om. Hvad blev resultatet? Teatrene fik i stedet et dårligere indtryk af KKP og Shen Yuns forestillinger fortsatte som vanligt.

DET FEMTE ÅR

Da de så, at deres tidligere taktik havde slået fejl, sank KKP endnu lavere under Shen Yun's femte turné. Der blev pillet ved Shen Yuns turnékøretøjer, og i ét tilfælde blev der lavet et snit i forhjulet på en bus, så det ikke punkterede, men ville eksplodere under højt tryk på motorvejen. Heldigvis blev det opdaget under inspektion. Bortset fra lejlighedsvis irritation er der ikke opstået alvorlige problemer som følge af denne strategi.

På trods af disse mange fremgangsmåder, har KKP ikke været i stand til at stoppe forestillingerne. Shen Yun rejser nu rundt over hele verden og optræder i over 100 byer om året; de fleste forestillinger er helt udsolgt. Vi får at vide, at Shen Yun har vakt opsigt og det at opleve Shen Yun er blevet den nyeste trend. Efter at have læst denne artikel, vil endnu flere mennesker måske være interesseret i at se en Shen Yun-forestilling og finde ud af, hvorfor en af de angiveligt mest magtfulde regeringer i verden er så bange for et udøvende kunstkompagni.

II. MANIPULATION AF KINESISKE STUDERENDE FOR AT BEDRAGE IKKE-KINESISKE KUNSTNERE

SOM EFTERSPØRGSLEN EFTER SHEN YUNS forestillinger er steget,   er Shen Yun naturligvis vokset i størrelse og rekrutterer løbende nye kunstnere.

For at forsøge at hindre Shen Yuns vækst, har kinesiske ambassader og konsulater specifikt holdt møder med kinesiske studenterforeninger i USA og andre lande. På disse møder udleverer de dokumenter med misinformation om Falun Dafa og Shen Yun til udenlandske kinesiske studerende. Med disse unge studerende bruger det kommunistiske regimes repræsentanter fremgangsmåden: “Vi repræsenterer vores fædreland, så vi tager os af jer og fortæller jer disse ting for jeres eget bedste. I kan også hjælpe vores land imod dem, der forsøger at sætte os i forlegenhed.”

På denne måde indpoder de ikke kun løgne og had blandt kinesiske studerende, men udnytter også deres patriotisme til at sprede løgne i vestlige lande. De forsøger at narre talentfulde ikke-kinesiske kunstnere til at udvikle misforståelser og et negativt syn på Shen Yun. Dette vil af og til forhindre disse talentfulde studerende i at fastlægge en holdning til Shen Yun, og gå glip af store muligheder.

III. DE, DER VILDLEDES, ER DE VIRKELIGE OFRE

OVER 200.000 KINESISKE STUDERENDE UDENLANDS.
Mens de var i Kina blev de indpodet med partiets had mod Falun Dafa gennem statskontrollerede medier, statslig uddannelse og personlige møder med embedsmænd, inden de rejste udenlands. Efter at være kommet til udlandet, spreder mange af disse studerende bevidst eller ubevidst falsum, og ofte er de ikke engang klar over, hvordan de blev manipuleret til at tro på, det de gør.

Efter at høre deres kinesiske klassekammerater gentage bagvaskelsen, bliver mange andre studerende ført bag lyset. Hvis de samtidig ikke har råd til at se Shen Yuns forestilling, er det endnu vanskeligere for dem at finde ud af, hvad Shen Yun egentlig er. Så de tror ofte blindt på løgnene.

Men Shen Yuns udvikling kan skabe så mange muligheder for disse begavede studerende til at vise deres talenter på verdensplan og samtidig hjælpe dem med at opnå økonomisk sikkerhed. Især under den nuværende recession, hvor flere og flere scenekunstkompagnier går konkurs, kan det være en enestående mulighed at arbejde for Shen Yun. Men desværre bliver disse ikke-kinesiske studerende bedraget af Kinas Kommunistiske Parti, og de ved det ikke engang selv.

IV. HVAD ER FALUN DAFA?

SANDHED GODHED TOLERANCE

BÅDE KINA OG VESTEN  har en lang historie af kunstnere, der integrerer spiritualitet i deres arbejde. I dag følger Shen Yuns kunstnere denne tradition og henter inspiration fra den spirituelle disciplin Falun Dafa.

Falun Dafa, også kendt som Falun Gong, er et selvkultiveringssystem, der kombinerer gammel kinesiske lære med meditationsøvelser. Hovedteksten, skrevet af Falun Dafa’s grundlægger Li Hongzhi, er Zhuan Falun. Den lærer udøvere at leve efter tre grundlæggende principper: Sandhed (Zhen 真), Godhed (Shan 善), Tolerance (Ren 忍).

At udøve Falun Dafa er mere end blot meditation, det er en sindstilstand orienteret mod selvforbedring og at sætte andre først. Disse kvaliteter har rodfæstet sig i mange Shen Yun-kunstneres dagligdag og flyder naturligt ud fra deres kunstneriske udtryksform. Læs videre for at lære mere om udøvelsen og hvorfor det er så stor en del af Shen Yun-oplevelsen.

EN GAMMEL
UDØVELSE
GENOPDAGET

FALUN DAFA HAR EN ARV DER GÅR TUSINDER AF ÅR TILBAGE, da den eksisterede som en lære, der i hemmelighed blev videregivet fra en mester til en discipel gennem generationer. Den blev introduceret til offentligheden i 1992, da dens grundlægger, Li Hongzhi holdt sin første række forelæsninger om udøvelsen i sin hjemby Changchun i det nordøstlige Kina.

I de følgende to år rejste han over hele Kina (og senere til Frankrig og Sverige), og gav lignende ni-dages seminarer mere end 50 gange. I løbet af de næste par år eksploderede interessen for udøvelsen, næret af de moralske og helbredsmæssige fordele; Kinas statslige sportsadministration anslog at mere end 70 millioner mennesker udøvede Falun Dafa.

 

FORFØLGELSEN

DEN 20 JULI 1999 BLEV TUSINDER ARRESTERET OG DEN OFFICIELLE FORFØLGELSE BEGYNDTE.  Omfattende anholdelser og beslaglæggelse af Falun Gong-relaterede materialer fulgte, og en landsdækkende, koordineret propagandakampagne blev sat i værk.

Hvordan kan en sådan forfølgelse ske? Den daværende formand for det kinesiske kommunistparti, Jiang Zemin, følte sig truet af det blotte antal udøvere. Falun Dafa-udøvere så ikke deres spirituelle udøvelse som værende i konflikt med regeringen, men Jiang så dem som en trussel.MORE >

Til venstre: Udøvere på den Himmelske Freds Plads banket af civilklædte betjente og trukket ind i politibil.

OVERBEVISNINGENS
MOD

PARTIETS MÅL AT UDSLETTE FALUN DAFA GENNEM VOLD HAR VIST SIG AT VÆRE NYTTESLØST.  
Udøvere i Kina har reageret på forfølgelsen med pacifisme – som at holde bannere på den Himmelske Freds Plads, smugle breve ud af arbejdslejre, stikke brochurer ind under døre om natten. Under stor risiko besluttede de at afsløre løgnene og fortælle folk om den forfølgelse disse mennesker står overfor.

Til venstre: Udøvere løfter et gult banner på den Himmelske Freds Plads. På kinesisk står “Sandhed, Godhed, Tolerance”

Inspireret bringer Shen Yuns kunstneriske hold disse historier til scener rundt om i verden og skildrer dem gennem sang og dansedrama. Det viser sig at dette mod og budskab om håb har rørt Shen Yuns kunstnere såvel som publikum.  (Oplev mere: Shen Yuns dans “No Regret” 2011)